Liczba odwiedzin strony: 32494 Osób na stronie: 5
 

 Kancelaria notarialna
Emilia Chojnowska

 
 
Kancelaria notarialna
Emilia Chojnowska
 
Stary Port 9 lok. 6
85-068 Bydgoszcz
Profesja:   notariusz

Użytkownik nie udostępnił danych.

Dziennik Ustaw 2004 Nr 179 poz. 1850 - Zm.: rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2004 r
ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 6 sierpnia 2004 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2004 r. (Dz. U. z dnia 16 sierpnia 2004 r.) Na podstawie art. 91 ustawy z dnia 12 czerwca 2003 r. - Prawo pocztowe (Dz. U. Nr 130, poz. 1188, z późn. zm. 2) ) zarządza się, co następuje: § 1.  W rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 4 sierpnia 2003 r. w sprawie planu emisji znaczków pocztowych na 2004...
Monitor Polski 1997 Nr 36 poz. 357 - Wskaźnik cen detalicznych artykułów żywnościowych w maju 1997 r
OBWIESZCZENIE PREZESA GŁÓWNEGO URZĘDU STATYSTYCZNEGO z dnia 16 czerwca 1997 r. w sprawie wskaźnika cen detalicznych artykułów żywnościowych w maju 1997 r. (M.P. z dnia 23 czerwca 1997 r.) Na podstawie § 1 pkt 2 zarządzenia nr 10 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 lutego 1997 r. w sprawie ogłaszania w dzienniku Urzędowym Rzeczypospolitej Polskiej "Monitor Polski" niektórych obwieszczeń Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego (Monitor Polski Nr 6, poz. 54)...